ประวัติร้านของเรา

ร้านรางน้ำเจ๊ใหญ่(แครายรางน้ำ) ชื่อร้านเดิมชื่อว่า “ซินเงียบฮั้ว” ตั้งอยู่ที่เทเวศน์ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวการจราจรติดขัดและหนาแน่นมาก จึงย้ายมาอยู่ที่สี่แยกแคราย นนทบุรี

จากนั้นที่บริเวณมีเริ่มมีความเจริญมากขึ้น มีการก่อสร้่างสะพานเพื่อแก้ปัญหาการจราจร ทำให้ลูกค้าที่มาติดต่อหรือเข้ามารับสินค้าลำบากยากยิ่งขึ้น  จึงได้ทำการย้ายมาอยู่ที่ถนนประชาชื่น บ้านเลขที่ 23/4 หมู่9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี จนถึงปัจจุบันนี้

คติการทำงานของเรา

  • มีความซื่อสัตย์
  • ไม่โกหก
  • ไม่อกตัณญู